Návštěvní řád FESTIVALU NÁŘADÍ Jesenice

Každý návštěvník svým vstupem do areálu Festivalu nářadí bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.

Covid-19
Všichni návštěvníci jsou povinni se řídit návštěvním řádem festivalu a aktuálními vládnimi nařízeními. Každý návštěvník je povinnen při registraci uvést pravdivé kontaktní údaje.

Organizační ustanovení
Vstupné
Při registraci předem - ZDARMA

Návštěvník nesmí v areálu festivalu bez zvláštní písemné smlouvy s pořadatelem vykonávat jakoukoliv obchodní či jinou podnikatelskou činnost (např. nabízení, prodej nebo poskytování zboží či služeb, reklamní či marketingová činnost), a to vlastním ani cizím jménem, ani jako zástupce třetí osoby, na vlastní ani na cizí účet.

V prostorách, v nichž se festival koná, bude tolerováno pořizování obrazových a zvukových záznamů na neprofesionálních zařízení (např. mobil) a to pouze pro vlastní potřebu. V případě focení vystaveného a předváděného nářadí pouze se souhlasem obsluhy stánku.

V případě médií musí být novinář/fotograf předem akreditován.


Návštěvník uděluje výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy či videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní, smějí být prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a časového nebo prostorového omezení.

Ochrana zdraví a bezpečnost
Všichni návštěvníci jsou povinni se řídit návštěvním řádem festivalu. Zásady v něm uvedené vychází z obecně platných a závazných předpisů.

Tísňová čísla:
112 – všechny druhy pomoci
241 931 809 – Městská policie Jesenice
150 – Hasiči
155 – Záchranná služba